Venus Việt Nam đã tiếp nhận thành công tàu chở vật tư thiết bị phục vụ lắp dựng dự án điện gió tại Cảng Quốc tế Cam Ranh – Petro Cam Ranh (TCPC) vào ngày 25/05/2022.

Tàu UNITED HEAVY LIFT/ AGELINES/VENUS VIETNAM. Tàu mang theo gần 5.000 tấn hàng; trong đó có 72 thân trụ điện gió và các tua-bin trục quay.Các thân trụ điện gió sau khi được xếp dỡ khỏi tàu sẽ được xe chuyên dụng vận chuyển và lưu bãi tại Cảng Quốc tế Cam Ranh, trước khi được chuyển đi đến các dự án Phong điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Sau 7 ngày triển khai dịch vụ thuận lợi, tàu  UHL FLASH đ.ã r.ờ.i Cảng a.n t.o.à.n. Đối tác đã đánh giá cao tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp và các điều kiện đảm bảo của đỗi ngũ nhân viên Venus Việt Nam cũng như Petro Cam Ranh (TCPC) khi đáp ứng được thời gian xếp dỡ và hạ bãi an toàn nhanh chóng.

Một số hình ảnh trong hoạt động khai thác tàu UHL FLASH:

#uhlflash #venusvietnam #windturbin

Hi! How can we help you?
Hi! How can we help you?
Hi! How can we help you?