Bằng việc cung cấp dịch vụ đại lý toàn bộ, đại lý giám hộ tại cảng mà qua đó khách hàng luôn được đại lý viên Venus Việt Nam chăm sóc và bảo vệ quyền lợi tại các cảng Việt Nam. Luôn mẫn cán tại hiện trường, tường tận tập quán làm việc tại địa phương và thực thi công việc theo quy trình chuẩn cho dù tàu, thuyền viên, hàng hóa của khách hàng dưới sự chăm sóc của chúng tôi sẽ đem lại hiệu quả cao nhất cho chủ tàu trong suốt thời gian tàu tại cảng.

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bao gồm:

  • Đại lý tàu hàng rời
  • Đại lý tàu khách – thuyền buồm
  • Dịch vụ dầu khí, xa bờ
Hi! How can we help you?
Hi! How can we help you?
Hi! How can we help you?